InverActiva > Vehicles d’inversió

SOCIETATS D'INVERSIÓ ACTIVES (SIA)

Els nostres més de 25 anys d’experiència en inversions immobiliàries distressed a Espanya, amb més de 600 operacions realitzades, es van traduir al maig de 2017 en el llançament al mercat financer del primer vehicle d’inversió distressed d’InverActiva obert a inversors: Societat d’Inversió Activa I (SIA I). Des de llavors hem anat llançant successives SIA fins a l’actualitat.

 

Veure operacions realitzades

SIA VIII

Juny 2022
SIA VIII

Llançament:

Juny 2022

Inversió:

5.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 1.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

INVERTINT

SIA Plus III A+B

Llançament:

Març 2022

Inversió:

15.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

1.000.000€ – 3.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

INVERTINT

SIA Plus III A+B

Març 2022
SIA Plus III A+B

Llançament:

Març 2022

Inversió:

15.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

1.000.000€ – 3.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

INVERTINT

SIA Deute II A+B

Novembre 2021
SIA Deute II A+B

Llançament:

Novembre 2021

Inversió:

10.000.000€

Objecte de la inversió:

Compra de crèdits hipotecaris

Valor mitjà de les inversions:

500.000€ – 2.000.000€

Ubicació:

España

Situació:

INVERTINT

SIA VII

Llançament:

Novembre 2021

Inversió:

5.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 1.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTINT

SIA VII

Novembre 2021
SIA VII

Llançament:

Novembre 2021

Inversió:

5.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 1.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTINT

SIA VI

Març 2021
SIA VI

Llançament:

Març 2021

Inversió:

5.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 1.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTINT

SIA Plus II A+B

Llançament:

Desembre 2020 – Març 2021

Inversió:

15.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

1.000.000€ – 3.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTINT

SIA Plus II A+B

Desembre 2020 - Març 2021
SIA Plus II A+B

Llançament:

Desembre 2020 – Març 2021

Inversió:

15.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

1.000.000€ – 3.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTINT

SIA Deute I

Juliol 2020
SIA Deute I

Llançament:

Juliol 2020

Inversió:

10.000.000€

Objecte de la inversió:

Compra de crèdits hipotecaris

Valor mitjà de les inversions:

500.000€ – 2.000.000€

Ubicació:

España

Situació:

DESINVERTINT

SIA V

Llançament:

Octubre 2019

Inversió:

5.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 1.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTINT

SIA V

Octubre 2019
SIA V

Llançament:

Octubre 2019

Inversió:

5.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 1.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTINT

SIA Plus I

Juny 2019
SIA Plus I

Llançament:

Juny 2019

Inversió:

15.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

Més de 1.000.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTINT

SIA IV

Llançament:

Desembre 2018

Inversió:

3.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 600.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTIDA

SIA IV

Desembre 2018
SIA IV

Llançament:

Desembre 2018

Inversió:

3.000.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 600.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTIDA

SIA III

Juny 2018
SIA III

Llançament:

Juny 2018

Inversió:

3.500.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 600.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTIDA

SIA II

Llançament:

Novembre 2017

Inversió:

1.500.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 600.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTIDA

SIA II

Novembre 2017
SIA II

Llançament:

Novembre 2017

Inversió:

1.500.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 600.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTIDA

SIA I

Maig 2017
SIA I

Llançament:

Maig 2017

Inversió:

1.500.000€

Objecte de la inversió:

Immobles distressed

Tipus d'inversió:

Adquisició per a venda immediata

Valor mitjà de les inversions:

300.000€ – 600.000€

Ubicació:

España (zones d’alta rotació immobiliària)

Situació:

DESINVERTIDA