InverActiva > Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD:

ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.inveractiva.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L.

La recopilació i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts al Reglament (UE) esmentat.L’exercici d’aquests drets el pot realitzar el mateix usuari enviant un correu electrònic a narmengol@inveractiva.com o a través de l’adreçac/ Major, 102, C.P. 08110 – Montcada I Reixac (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades que ha facilitat són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., tractarem les teves dades personals recollides a través del lloc web www.inveractiva.com amb les finalitats següents:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de www.inveractiva.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviar informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.inveractiva.com.
  3. Enviar butlletins d’informació (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de www.inveractiva.com i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça esmentada prèviament.

Els camps d’aquests registres s’han d’omplir obligatòriament; és impossible dur a terme les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

 

Durant quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es duu a terme de conformitat amb les bases jurídiques següents, que el legitimen:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., els termes i les condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la seva lectura, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, i resultarà impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., tret d’obligació legal.

Com a encarregats del tractament, hem contractat els proveïdors de serveis següents, els quals en el moment de la seva contractació s’han compromès al compliment de les disposicions normatives aplicables en matèria de protecció de dades.

Dades recopilades per usuaris dels serveis:

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.

Retenció de dades de conformitat amb l’LSSI:

ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. informa que, com a prestador de serveis d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei.

La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, cas en què es posarien a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat intel·lectual www.inveractiva.com:

ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets que tenen relació amb els continguts del lloc web www.inveractiva.com i els seus serveis oferts, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i de la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.inveractiva.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari:

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, a excepció dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la seva durada.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita rebre una autorització per escrit d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., i queda prohibit a l’usuari accedir, modificar o visualitzar la configuració, l’estructura o els fitxers dels servidors que són propietat d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., de manera que assumeix la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats:

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. i, en particular:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • L’ús de cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o  contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces electròniques per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

 

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. per les despeses que generés la imputació d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. en alguna causa que fos responsabilitat de l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada:

ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. fa còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o la supressió accidental de les dades per part dels usuaris.De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat dutes a terme per ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre amb l’acceptació prèvia de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L.

Comunicacions comercials:

En aplicació de l’LSSI,ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels seus destinataris.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. sí que està autoritzat per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.