InverActiva > Estratègia & Operativa

LA NOSTRA ESTRATÈGIA EN LA SELECCIÓ D’OPORTUNITATS D’INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA ÉS MOLT SENZILLA: MAXIMITZAR LA RENDIBILITAT MINIMITZANT EL PERÍODE DE DESINVERSIÓ.

El període mitjà de desinversió és inferior a 12 mesos, cosa que es tradueix en una alta i atípica rotació de les operacions immobiliàries, de manera que es neutralitzen les possibles fluctuacions del mercat immobiliari.

L’operativa d’inversió s’estructura en 6 passos:

1

CERCA
D'OPORTUNITATS

Un sector tan ampli com el distressed immobiliari a Espanya requereix uns estrictes criteris de selecció en la cerca d’oportunitats d’inversió. De cada inversió potencial analitzem:

  • Preu mitjà per m2 a la població.
  • Renda per càpita de la zona.
  • Nombre d’habitants de la població.
  • Sortida comercial de l’immoble.

L’experiència (analitzem més de 600 operacions al mes) ens ha demostrat que les oportunitats d’inversió no estan tan relacionades amb la ubicació de l’actiu com amb la seva sortida comercial. La nostra prioritat és la inversió en zones prime (Barcelona, Madrid…), i les seves àrees d’influència, però també hi ha grans oportunitats d’inversió en zones no prime, on es pot comprar a preus molt competitius i vendre amb rendibilitats altes.

2

ANÀLISI
PRELIMINAR

Un cop l’immoble compleix amb els requisits establerts en la fase de cerca, procedim a l’anàlisi comparativa de l’actiu (valoració prèvia de l’immoble) i el passiu (càrregues que graven l’immoble).

2

ANÀLISI
PRELIMINAR

3

SELECCIÓ
D'OPORTUNITATS

Basant-nos en la informació recopilada en les fases anteriors, seleccionem les operacions d’immobles que, per ubicació, valor de mercat, sortida comercial in situ jurídica en el procés distressed, mereixin ser analitzats en detall per a la seva possible compra.

4

ANÀLISI
DETALLADA

De les oportunitats d’inversió seleccionades analitzem en detall l’immoble i la seva situació jurídica:

Immoble: visita in situ a la finca, fotos, estat, ocupació, antiguitat, normativa urbanística i valoració del preu de mercat actual, contrastant les dades amb immobiliàries de la zona i especialistes en cada tipus d’immoble.

Situació jurídica: propietat, deute actualitzat (hipoteques, leasing, embargaments, etc.), preferència i qualificació de crèdits, contracte d’arrendament, registre de la propietat, tipus d’execució, informe de l’administrador concursal, pla de liquidació, etc.

4

ANÀLISI
DETALLADA

5

COMPRA

El Comitè d’Inversions d’InverActiva, després d’estudiar l’anàlisi detallada de l’operació, estableix l’import màxim a oferir, prioritzant tant la maximització de la rendibilitat com la minimització del període de venda (desinversió).
Un cop adjudicat l’actiu, duem a terme tots els tràmits per a la formalització de la compra; notaria, adjudicació (decret, testimoni, manament de cancel·lació de càrregues) i liquidació d’impostos corresponents. Seguim tot el procés fins a la inscripció en el registre de la propietat i la possessió de la finca.

6

VENDA

Venem mitjançant un equip comercial propi o utilitzant una entitat immobiliària especialitzada externa que supervisem directament. Ens encarreguem de tota la tramitació de la venda (cèdula d’habitabilitat, certificat energètic, etc.).

6

VENDA