InverActiva > Equip > Susana Romero

Susana Romero

Direcció d'Operacions - Selecció
Susana compta amb més de 10 anys d'experiència en el sector immobiliari distressed.
Des dels seus inicis el 2007 s'ha especialitzat en l'anàlisi d'operacions immobiliàries, donant prioritat a l'estudi a les de màxim potencial i descartant, des d'un inici, les operacions de baixa rendibilitat.
En InverActiva és responsable de filtrar totes les operacions immobiliàries procedents de les diferents línies de negoci per al seu posterior peritatge.