InverActiva > Equip > Sergio Hevia

Sergio Hevia

Direcció d'Operacions - Departament jurídic - Advocat Dret Concursal i Processal Civil
Sergio s'incorpora a finals del 2018 en el Departament d'Operacions de InverActiva com advocat especialista en Dret Concursal i Processal Civil a fi d'analitzar jurídicament totes les operacions d'inversió, tant concursals com civils, tant immobiliàries com creditícies.
Amb més de 10 anys d'experiència professional, Sergio ha treballat en diversos despatxos de la ciutat de Barcelona, compaginant la seva tasca com a advocat adjunt a l'Administració Concursal amb la d'advocat especialista en execucions immobiliàries i reclamacions de passiu en general, havent prestat servei per les entitats bancàries BBVA, SA i CAIXABANK, SA.
Llicenciat en dret per universitat CEU Abad Oliba de Barcelona el 2011, aprofundit en el sector del Dret Concursal assistint i obtenint diploma dels Fòrums Concursals celebrats pel Consell General d'Economistes durant el 2016 i 2017.