InverActiva > Equip > Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Director Jurídic
Francisco s'incorpora en InverActiva com a Director Jurídico a l'octubre del 2020. La seva labor és supervisar jurídicament totes les operacions que es duen a terme en els diferents vehicles d'inversió tant en el seu vessant civil-mercantil com processal i prestar assessorament jurídic en aquelles matèries que ho requereixin. A més, és el responsable de la línia de negoci de concursos i NPL.
Pràcticament tota la seva trajectòria professional ha estat lligada al Banc Popular com a advocat dels Serveis Jurídics de la Territorial de Catalunya. Posseeix una dilatada experiència en dret processal, concursal i immobiliari. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i va cursar el Màster de Pràctica Jurídica del Col•legi d'Advocats de Barcelona.