InverActiva > Equip > Alex Jarque

Alex Jarque

Director d'Operacions
Alex s'incorpora en InverActiva en 2018, inicialment com a Director d'Organització i Processos i des de 2020 com a Director d'Operacions. Entre altres funcions controla, juntament amb els responsables de departaments, l'activitat operativa, coordinant les diferents línies de negoci (NPL’s, REO’s, subhastes i consursos), des de la captació de les operacions, passant per la selecció, anàlisi, compres, tramitació i fins a la venda. Defineix i executa l'estratègia que permeti optimitzar els processos de la manera més eficient possible garantint la transversalitat departamental amb l'objectiu del compliment dels objectius estratègics i econòmics establerts.
Alex acumula una trajectòria professional de més de 20 anys com a directiu en reconegudes empreses a nivell nacional (Sorea, Clabsa, G56, etc ...). Posseeix àmplia experiència en direcció i gestió de negocis 360, operacions, estratègia, processos i expansió de negocis.
És Enginyer Industrial per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Enginyer en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Executive MBA per l'escola de negocis EADA.