InverActiva > Equip

Víctor Laplana

Director d'Inversions i Imatge Corporativa
vlaplana@inveractiva.com

Miguel Ángel Bravo

Director d'Anàlisi d'Operacions
mabravo@inveractiva.com

Alex Jarque

Director d'Organització i Processos
ajarque@inveractiva.com

Albert Jané

Anàlisi d'Operacions - Analista d'operacions
ajane@inveractiva.com

Daniel Ríos

Anàlisi d'Operacions – Arquitecte tècnic
drios@inveractiva.com

Elena Molina

Administració i Organització - Comptable
emolina@inveractiva.com

Jandro Vallès

Anàlisi d'Operacions - Analista d'operacions
jvalles@inveractiva.com

Sergio Hevia

Anàlisi d'Operacions – Advocat Dret Concursal i Processal Civil
shevia@inveractiva.com

Sergio Rodríguez

Anàlisi d'Operacions - Analista d'operacions
srodriguez@inveractiva.com

Susana Romero

Anàlisi d'Operacions - Analista d'operacions
sromero@inveractiva.com