InverActiva > Equip

Víctor Laplana

Director d'Inversions i Imatge Corporativa
vlaplana@inveractiva.com

Miguel Ángel Bravo

Director d'Anàlisi d'Operacions Distressed
mabravo@inveractiva.com

Javier Rebollo

Director Comercial & Immobiliari
jrebollo@inveractiva.com

Albert Jané

Direcció d'Operacions - Desenvolupament, IT i staff
ajane@inveractiva.com

Elena Molina

Administració i Organització - Comptable
emolina@inveractiva.com

Jandro Vallès

Direcció d'Operacions - Captació i anàlisi
jvalles@inveractiva.com

Sergio Hevia

Direcció d'Operacions - Departament jurídic - Advocat Dret Concursal i Processal Civil
shevia@inveractiva.com

Susana Romero

Direcció d'Operacions - Selecció
sromero@inveractiva.com

Enric Expósito

Direcció d'Operacions - Departament jurídic - Captació i anàlisi (concursal)
eexposito@inveractiva.com

Guillem Herms

Direcció d'Operaciones - Departament jurídic - Staff jurídic
gherms@inveractiva.com

Vanessa Romero

Direcció d'Operacions - Recepció i Staff
vromero@inveractiva.com

Roger Brunet

Departament Inversió&Imatge Corporativa
rbrunet@inveractiva.com