InverActiva > Avís legal

AVÍS LEGAL

ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., amb CIF/NIF núm. B66974742 i adreça al c/ Major, 102, 08110 – Montcada I Reixac (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació inclosa a les pàgines web de www.inveractiva.com

 

Que ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 45840, foli 221, full B500718.

 

Amb els límits establerts a la llei, ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

 

Els continguts i informació no vinculen a ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L., ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Les pàgines d’Internet d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. no pot controlar.Per tant, ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que puguin incloure les pàgines de tercers.

 

Els textos, imatges, sons, animacions, programes i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. o dels seus llicenciadors.Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L.

 

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ANÁLISIS E INVERSIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis, així com per informar-lo de les millores del lloc web.

 

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta, mitjançant el correu electrònic a narmengol@inveractiva.com o a l’adreçac/ Major, 102, 08110 – Montcada I Reixac (Barcelona).